รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

รปภ ควงกะเช้าบ่าย เกิดวูบหลับใน กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูงโค่น เสียหาย8แสน

Leave a Reply